ČOSE


Přejít na obsah

Aktuality - nejnovější zprávy z činnosti svazu

 

Na tomto místě zveřejňujeme nejnovější příspěvky na našem webovém serveru. Pokud jste náš server navštívili již dříve a chcete vědět, co se změnilo, podívejte se nejprve sem.

Leták ČOSE ...............................

 

 

 

 

Sjezd odborového svazu ČOSE - 2018

 

Dne 24. 4. 2018 se konal řádný sjezd odborového svazu ČOSE v kinosále elektrárny Prunéřov II.

Sjezd vzal na vědomí zprávu Mandátové komise o usnášeníschopnosti sjezdu, kdy bylo konstatováno, že bylo pozváno 72 delegátů, přítomných bylo 58 delegátů(včetně plných mocí), 14 omluvených, z toho 2 s hlasem poradním. Celkem přítomno 80,6 % pozvaných.

Jednání sjezdu proběhlo dle schváleného Jednacího řádu Sjezdu ČOSE.

 

Úvodem byly přítomní seznámeni s výsledky proběhlé volby nového předsedy svazu. Štafetu předsednictví po p. Mrázovi převzala ing. Marta Ctiborová. Za místopředsedy byli zvoleni p. Václav Oplt a p. Vladimír Nejedlý.

 

Sjezd byl seznámen s plněním úkolů uložených v usnesení na minulém sjezdu (2017) – bylo konstatováno, že všechny tyto úkoly byly splněny.

 

Sjezd vzal na vědomí zprávy:

  - o činnosti ČOSE za rok 2017

  - o činnosti z ASO

  - o činnosti z OSEH

  - z Dozorčí rady

  - z Evropské rady zaměstnanců

  - o BOZP

  - o hospodaření za rok 2017

  - o činnosti revizní komise

  - návrh rozpočtu na rok 2018

Sjezd schválil návrh rozpočtu na rok 2018.

V rámci diskuse byly nejvíce komentovány zásady postupu kolektivního vyjednávání, byla vyzdvihnuta zejména potřeba jednoty a solidarity, je třeba zabránit názorovým rozporům v průběhu kolektivnho vyjednávání. Jedině jednotným vystupováním mohou odbory ukázat svoji sílu.

 

ODBORY.INFO

 

Na webových stránkách www.odbory.info můžete najít velké množství informací, rad nejen z odborářského dění.

 

 

Fotografie z výroční schůze k 25 letům činnosti odborového svazu

 

thn111.jpg thn119.jpg thn130.jpg thn136.jpg
thn144.jpg thn205.jpg thn210.jpg thn214.jpg
thn309.jpg thn324.jpg thn652.jpg thn655.jpg
 

 

Sjezd odborového svazu ČOSE - 2017

 

thn00001.jpg thn00002.jpg thn00003.jpg thn00004.jpg
 

Dne 23. 3. 2017 se konal řádný sjezd odborového svazu ČOSE v kinosále elektrárny Prunéřov II.

Sjezd vzal na vědomí zprávu Mandátové komise o usnášeníschopnosti sjezdu, kdy bylo konstatováno, že bylo pozváno 72 delegátů, přítomných bylo 66 delegátů(včetně plných mocí), 6 omluvených, z toho 1 s hlasem poradním a 2 hosté. Celkem přítomno 92 % pozvaných.

Jednání sjezdu proběhlo dle schváleného Jednacího řádu Sjezdu ČOSE.

Sjezd byl seznámen s plněním úkolů uložených v usnesení na minulém sjezdu (2016) – p. Mráz – bylo konstatováno, že všechny tyto úkoly byly splněny.

Sjezd vzal na vědomí zprávy:

  - o činnosti ČOSE za rok 2016 (p. Mráz)

  - o činnosti z ASO (p. Dufek)

  - o činnosti z OSEH (p. Oplt)

  - z Dozorčí rady (p. Novotný)

  - z Evropské rady zaměstnanců (pí Čermáková)

  - o BOZP (p. Tomíček)

  - o hospodaření za rok 2016 (pí Marcikánová)

  - o činnosti revizní komise (pí Michálková)

  - návrh rozpočtu na rok 2017

Sjezd schválil návrh rozpočtu na rok 2017.

Sjezd přijal  stanovy  ČOSE 2017  dle návrhu projednaného na KOV.

 

Aktuality z oblasti daní

dane1

 

Sjezd odborového svazu ČOSE - 2016

 

Dne 30. 3. 2016 se konal řádný sjezd odborového svazu ČOSE v kinosále elektrárny Prunéřov II.

Klíč k určení počtu delegátů byl stanoven na  1+3 (předseda ZO + tři delegáti ze ZO). 

Bylo pozváno 76 delegátů, sjezdu se zúčastnilo 69 delegátů, tj. 90,78 %. Omluveno bylo 7 delegátů, s hlasem poradním byli přítomni 4 delegáti. Váženým hostem sjezdu byl předseda ASO - p. Bohumír Dufek.

 

Předseda svazu poděkoval za dlouholetou činnost paní Vyčichlové a p. Grossovi a předal jim dárky.

 

Sjezd vzal na vědomí zprávy:

  - o činnosti ČOSE za rok 2015 (p. Mráz)

  - o činnosti ASO (p. Dufek)

  - o činnosti OSEH (p. Oplt)

  - o BOZP (p. Tomíček)

  - o hospodaření za rok 2015 (pí Marcikánová)

  - o činnosti revizní komise (p. Benc)

   

Následně sjezd vzhledem k dlouhé diskusi rozhodl o provizorním rozpočtu na rok 2016, vzal na vědomí návrhy úpravy stanov a poté byl sjezd přerušen, aby bylo možné prokonzultovat určité kroky úprav s právníky. Nové skutečnosti budou prokonzultovány v jednotlivých organizacích, s právníky a poté bude sjezd pokračovat.

 

Řádný sjezd pokračoval dne 14.6.2016 - zde byl schválen společný dopis jménem OSEH p. premiérovi ČR ve věci směřování české energetiky - viz sekce Prohlášení.

Dále byl schválen rozpočet na rok 2016, vznik dodatku kolektivní smlouvy č. 15 a 16. Na vědomí bylo vzato rozhodnutí základní organizace Elektrárny Prunéřov II vystoupit ze svazu ČOSE.

 

Školení pro hospodáře - 2016

 

Školení předsedů a hospodářů odborových organizací se uskutečnilo 2. 3. 2016 od 10,00 hod. na elektrárně Prunéřov II.

Jako lektorka přednášela opět Jindřiška Plesníková.

 

 

Výzva odborového svazu ČOSE k prolomení limitů těžby hnědého uhlí

 

Odboráři Českého odborového svazu energetiků se připojují k výzvě svých kolegů, horníků ze SD Bílina, ohledně prolomení územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v dolech Bílina a ČSA.

Prohlášení na podporu této výzvy bylo zasláno předsedovi vlády Mgr. Bohuslavu Sobotkovi, ministryni práce a sociálních věcí Mgr.
Michaele Marksové, ministru průmyslu a obchodu ČR ing. Janu Mládkovi, CSc., 1. místopředsedovi vlády a ministru financí p. Babišovi, místopředsedovi vlády a předsedovi KDU-ČSL MVDr. Pavlu Bělobrádkovi.

 

Výzva ...............................

 

 

Sjezd odborového svazu ČOSE - 2015

 

Dne 2. 4. 2015 se konal řádný sjezd odborového svazu ČOSE v kinosále elektrárny Prunéřov II. Klíč k určení počtu delegátů byl stanoven na  1+3 (předseda ZO + tři delegáti ze ZO). 

Na sjezd bylo pozváno 76 delegátů, sjezdu se zúčastnilo 66 delegátů, tj. 87%. Hostem sjezdu byl předseda ASO - p. Bohumír Dufek.

Sjezd vzal na vědomí zprávy:

  - o činnosti ČOSE za rok 2014 (p. Mráz)

  - o činnosti z ASO (p. Dufek)

  - o činnosti z OSEH (p. Oplt)

  - z Dozorčí rady (p. Novotný)

  - z Evropské rady zaměstnanců (p. Šimek)

  - o průběhu kolektivního vyjednávání – ČEZ, a. s., PRE, ostatní fimy a vyšší KS (p. Oplt, p. Jakoubek, paní Čermáková a p. Plišek)

  - o BOZP (p. Šourek)

  - o hospodaření za rok 2014 (pí Marcikánová)

  - o činnosti revizní komise (p. Benc)

Sjezd schválil návrh rozpočtu na rok 2015.

Sjezd pojednal a schválil drobné doplnění článku 3.2 Stanov ČOSE.

 

Při diskusi byla zmíněna nutnost změnit postupy při kolektivním vyjednávání z důvodu stagnace v posledních letech, kdy se nepodařilo prosadit žádné výraznější požadavky odborářů v energetice. Základní snahou by mělo být obnovení vyjednávacího týmu za ČOSE (oproti současnému stavu, kdy se vyjednávání zúčastňují všichni předsedové) a určení postupu a taktiky pro další vyjednávání. V tomto kroku nás zásadně podpořil i předseda ASO a dal našemu svazu k dispozicimožnost využít Ing. Pikierskou a její zkušenosti při vytváření analýz a strategie kolektivního vyjednávání.

Pan předseda Dufek potvrdil, že ASO podporuje prolomení limitů těžby uhlí a také vyjádřil plnou podporu odborářů ČOSE ve snaze prosazování růstu mezd.

 

ODBORY.INFO

 

Na nových webových stránkách www.odbory.info můžete najít velké množství informací, rad nejen z odborářského dění.

 

 • Zajímá Vás, co se děje v odborech?
 • Potřebujete právní radu?
 • Máte v práci problém a nevíte jak ho řešit?
 • Chcete pomoct při hledání nové práce?
 • Nevíte jak na daně?
 • Hledáte katastr nemovitostí nebo místo pro rekreaci?
 • Hledáte jízdní řády?
 • Hledáte znění zákonů, vyhlášek, Zákoník práce?

 

Pak jste tady správně.

 

 

 

 

Sjezd odborového svazu ČOSE - 2014

 

Dne 20. 3. 2014 se konal řádný sjezd odborového svazu ČOSE v kinosále elektrárny Prunéřov II. Klíč k určení počtu delegátů byl stanoven na  1+3 (předseda ZO + tři delegáti ze ZO). 

Na sjezd bylo pozváno 78 delegátů, sjezdu se zúčastnilo 71 delegátů, tj. 92%.

Sjezd vzal na vědomí zprávy:

  - o činnosti ČOSE za rok 2013 (p. Mráz)

  - o činnosti z ASO (p. Mráz)

  - o činnosti z OSEH (p. Šourek)

  - z Dozorčí rady (p. Mucha)

  - z Evropské rady zaměstnanců (p. Šimek)

  - o průběhu kolektivního vyjednávání – ČEZ, a. s., PRE, VKS (p. Oplt, p. Jakoubek)

  - z BOZP (p. Šourek)

  - o hospodaření za rok 2013 (pí Marcikánová)

  - o činnosti revizní komise (p. Benc)

Sjezd schválil návrh rozpočtu na rok 2014.

Sjezd pojednal a schválil změny ve Stanovách ČOSE.

 

Při diskusi byla vznesena kritika nejednotného jednání při kolektivnímu vyjednávání loňského a letošního dodatku. Potom k tomuto tématu vystoupili další řečníci. Tento bod byl uzavřen přijetím návrhu do usnesení sjezdu ČOSE – aby byla problematika kolektivního vyjednávání projednána v jednotlivých odborových organizacích svazu a to hlavně – vytvoření vyjednávacího týmu za ČOSE a určení postupu a taktiky pro další vyjednávání.

Sjezd uložil jednotlivým předsedům do příštího KOV projednat ve svých ZO problematiku kolektivního vyjednávání v ČEZ, a. s.:

- zastupování formou vyjednávacího týmu, formou pověření nebo stávající stav (všichni předsedové)

- jaký postup a taktiku při vyjednávání zvolit

 

 

Sjezd odborového svazu ČOSE - 2013

 

Dne 28. 3. 2013 se konal řádný sjezd odborového svazu ČOSE v kinosále elektrárny Prunéřov II. Klíč k určení počtu delegátů byl stanoven na  1+3 (předseda ZO + tři delegáti ze ZO). 

Na sjezd bylo pozváno 78 delegátů, sjezdu se zúčastnilo 70 delegátů, tj. 90 %.

Sjezd vzal na vědomí zprávy:

  • o činnosti ČOSE za rok 2012 (p. Mráz)
  • o činnosti z ASO (p. Mráz)
  • o činnosti z OSEH (p. Šourek)
  • z Dozorčí rady (p. Gross)
  • z Evropské rady zaměstnanců (p. Mucha)
  • o průběhu kolektivního vyjednávání – ČEZ, a. s., PRE, VKS (p. Oplt, p. Jakoubek, p. Plišek)
  • z BOZP (p. Šourek, p. Tomíček)
  • o hospodaření za rok 2012 (pí Marcikánová)
  • o činnosti revizní komise (p. Benc)

Sjezd schválil návrh rozpočtu na rok 2013.

Zápis ze sjezdu ČOSE 2013 ...............................

Příloha č. 3 (Pravidla právní pomoci) a formulář ...............................+

 

 

Podpora generální stávky

 

KOV ČOSE (Koordinační výbor Českého odborového svazu energetiků) rozhodl na svém zasedání dne 5. 9. 2012 o podpoře výzvy Svazu zemědělských odborů sdružených v ASO, ke generální stávce na protest proti vládní politice.

V rámci zákonných možností vyzývá KOV ČOSE své členy, ale i ostatní zaměstnance, kde základní organizace ČOSE působí, k podpoře

této generální stávky.

 

 

Fotografie z protivládní demonstrace v Praze dne 21.4.2012

thn_IMG_1.jpg thn_IMG_3.jpg thn_IMG_4.jpg thn_IMG_5.jpg
thn_IMG_6.jpg thn_IMG_7.jpg thn_IMG_8.jpg thn_IMG_9.jpg
 

Další informace nejen k protivládním aktivitám můžete najít na dalších stránkách, např.:

esondy

ASOCIACE SAMOSTATNÝCH ODBORŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

 

Jak se bránit neoprávněné exekuci?

 

Článek z "SONDY revue" ...............................

 

 

 

Sjezd odborového svazu ČOSE - 2012

Dne 27. 3. 2012 se konal řádný sjezd odborového svazu ČOSE v kinosále elektrárny Prunéřov II. Klíč k určení počtu delegátů byl stanoven na  1+3 (předseda ZO + tři delegáti ze ZO). 

Na sjezd bylo pozváno 76 delegátů, sjezdu se zúčastnilo 66 delegátů, tj. 86%.

Sjezd vzal na vědomí zprávy:

  • o činnosti ČOSE za rok 2011 (p. Mráz)
  • o činnosti z ASO (p. Mráz)
  • o činnosti z OSEH (p. Šourek, doplnil p. Vohar – předseda OSEH)
  • z Dozorčí rady (p. Gross)
  • z Evropské rady zaměstnanců (p. Mucha)
  • o průběhu kolektivního vyjednávání – ČEZ, a. s., PRE, VKS (p. Oplt, p. Jakoubek, p. Plišek)
  • z BOZP (p. Šourek)
  • o hospodaření za rok 2011 (pí Marcikánová)
  • o činnosti revizní komise (p. Benc)

Sjezd schválil návrh rozpočtu na rok 2012.

V diskusi zazněl požadavek zaměřit se na nábor nových členů do našich organizací.

 

 

thn00001.jpg thn00002.jpg
 

 

 

Důchodová reforma - jak vyzrát a neprodělat

 

 

Článek z "SONDY revue" ...............................

 

 

Další aktuality

 

1) Dne 14. 2. se uskutečnil kulatý stůl ASO k předdůchodům, zaměstnávání cizinců ze zemí mimo EU. Hostem byl p. Šimerka, náměstek MPSV. Podrobnosti na webových stránkách ASO.

2) KOV projednal záměr zákona o stávce – KOV preferuje nulovou variantu tj. stávající stav. Zde je ošetřena stávka z kolektivního vyjednávání a ostatní stávky jsou bez omezení.

3) Od 1. 3. 2012 začal pracovat jako druhý svazový inspektor BOZP P. Tomíček z EMĚ. Rozdělení působnosti:

SIBP ČOSE pan Jan  ŠOUREK

Přidělené organizace, kde bude výše uvedená činnost prováděna.

 1. HSP
 2. ETU II
 3. EPRU I
 4. EPRU II
 5. ETI
 6. ELE
 7. EDU
 8. PRE
 9. EPC- pověření k zastupování v programu Bezpečný podnik.

Předpokladem je vzájemná zastupitelnost se SIBP ČOSE panem Petrem TOMÍČKEM. Dále se předpokládá součinnost mezi oběma
SIBP, zejména u složitých případů např. smrtelných prac. úrazů,úrazů el. proudem nebo závažných nehod a havárií.

Pan Jan ŠOUREK je garantem za ČOSE pro program Bezpečný podnik.

Předpokladem je také součinnost při školení pro odborové org. z právních předpisů a BOZP.

 

SIBP ČOSE pan Petr TOMÍČEK

 

Přidělené organizace, kde bude výše uvedená činnost prováděna.

 1. EMĚ
 2. ECH
 3. EPO
 4. TDK
 5. EVD- Štěchovice, Dalešice, ELi, Orlík, Dlouhé stráně.

Předpokladem je vzájemná zastupitelnost se SIBP ČOSE panem  Janem ŠOURKEM. Dále se předpokládá součinnost
mezi oběma SIBP, zejména u složitých případů např. smrtelných prac. úrazů, úrazů el. proudem nebo závažných nehod a havárií.

Předpokladem je také součinnost při školení pro odborové org. z právních předpisů a BOZP.

 

Prohlášení Evropské rady zaměstnanců Skupiny ČEZ

 

Členové ERZ ČEZ, zastupující zaměstnance společností Skupiny ČEZ v České republice, Bulharsku, Rumunsku a Polsku, na svém dnešním zasedání vyjadřují plnou podporu stávce probíhající dne 16. 6. 2011 jako výrazu nesouhlasu s obsahem vládou připravovaných reforem a způsobem jejich projednávání se sociálními partnery. Souhlasí s důvody, které vedly k organizaci takovéto protestní akce, kterou považujeme za jednu z možností, jak přimět vládu ČR ke korektnímu přístupu k projednávání připravovaných reforem.

 

Praha 16.6.2011

 

Za ERZ ČEZ

Karel Klusák

předseda ERZ ČEZ

  

 

Rozdělovník: Koalice dopravních odborů, ASO, ČMKOS, OS ECHO, ČOSE

 

Na vědomí : vláda ČR