ČOSE


Přejít na obsah

Aktuality - nejnovější zprávy z činnosti svazu

 

Na tomto místě zveřejňujeme nejnovější příspěvky na našem webovém serveru. Pokud jste náš server navštívili již dříve a chcete vědět, co se změnilo, podívejte se nejprve sem.

Přidejte se k nám! Pro informace volejte 602 655 228.

 

Plakát

 

 

cara

Máme uznání za společenskou odpovědnost

 

ČOSE je mezi oceněnými za společenskou odpovědnost, a to v rámci Ceny hejtmana, kterou vyhlašuje Ústecký kraj ve spolupráci s Hospodářskou a sociální radou Ústeckého kraje, z.s. a Radou kvality České republiky. Letošního 7. ročníku se zúčastnilo 40 subjektů z podnikatelské sféry i veřejného sektoru. Český odborový svaz energetiků dostal Čestné uznání za druhé místo v kategorii „Veřejný sektor – ostatní do 50 zaměstnanců“.
„Ačkoliv jsme nezískali vítěznou první příčku, velmi si vážíme toho, že patříme mezi organizace, které přinášejí prospěch celému regionu a jeho obyvatelům. Zároveň toto ocenění pomůže zvýšit povědomí o naší práci a jejích výsledcích, a to je pro nás a naše členy velmi důležité,“ konstatovala předsedkyně ČOSE Ing. Marta Ctiborová (na snímku druhá zleva). Na fotografii po její pravé ruce stojí Gabriela Nekolová, předsedkyně Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje, z.s. a vlevo potom hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller a předseda Rady kvality ČR Eduard Muřický.

Zveřejněno: 30.10.2023

.

 

 

 

cara

Prodloužení kolektivní smlouvy v energetickém sektoru

 

Ve čtvrtek 1. prosince 2022 byl předsedkyní ČOSE Ing. M. Ctiborovou, předsedou ECHO JUDr. Z. Černým (na fotografii vpravo) a
Ing. P. Jeníkem, předsedou ČSZE podepsán dodatek č. 6 Kolektivní smlouvy vyššího stupně v sektoru energetiky. V rámci letošního kolektivního vyjednávání byla prodloužena platnost KSVS do roku 2025 a navýšeny mzdové tarify a příplatky o 9,5%. Tento výsledek tak potvrdil důležitost pokračování sociálního smíru v české energetice.

 

 

 

cara

30 let ČOSE

 

V důstojném prostředí restaurace Vysočanských zahrad v Hrušovanech nedaleko Kadaně jsme oslavili historický milník, a to již 30 let působení našeho svazu. O jeho historii si můžete přečíst více zde http://www.cose.cz/historie.html . Na oslavu tak významného jubilea jsme pozvali i zakládající předsedy a další pamětníky. Na každého čekala malá pozornost se symboly ČOSE. Předsedkyně svazu Ing. M. Ctiborová všem připomněla důležitost a význam naší organizace zejména v současné době, kdy probíhá útlum uhelné energetiky a zároveň nás čeká rozmach výroby elektřiny z jádra. Připomněla také výčet aktivit ČOSE ve všech úrovních, ať je to místní, krajská nebo republiková politická sféra, ale například také naší aktivní spolupráci se zahraničními partnery. Místopředseda ČOSE Vladimír Nejedlý poděkoval všem, kdo pomáhali vytvářet současnou podobu svazu a také připomněl řadu kolegů, kteří již nejsou s námi. Na závěr za pamětníky promluvil Zdeněk Pastyřík, bývalý předseda odborové organizace z Elektrárny Tušimice, a připomněl začátky, kdy se v naší
zemi rodilo moderní odborové hnutí po společenských změnách v roce 1989.
Více fotografií z akce najdete na naše facebookovém profilu https://www.facebook.com/odborycose

 

 

Do sociálního dialogu patří i kompenzace pro energetiky

 

V rámci mezinárodní konference, kterou v Praze zorganizovala 28. prosince 2021 odborová centrála Asociace samostatných odborů s názvem „Nová strategie kolektivního vyjednávání v době 4. průmyslové revoluce, současné sociální a ekonomické trendy a budoucí perspektiva“ vystoupila i předsedkyně ČOSE Ing. M. Ctiborová. Upozornila na nejistoty a možné sociální ohrožení českých energetiků v souvislosti s útlumem těžby a zpracování uhlí v ČR. Svaz ČOSE proto dlouhodobě usiluje o podobné kompenzace, jako mají např. kolegové z hornictví.   
Na této tradiční významné odborářské akci, která proběhla formou videokonference, kromě předsedy ASO B. Dufka, vystoupili např. také MUDr. I. David, CSc., poslanec Evropského parlamentu Ing. J. Ungerman, CSc., člen Evropského hospodářského a sociálního výboru, Ing. Z. Jandejsek, CSc., člen Představenstva Agrárních komor ČR nebo J. Wiesner, prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR.

 

Video s prezentací předsedkyně ČOSE Ing. Ctiborové zde. 

 

Záznam celé mezinárodní konference ASO najdete v tomto odkazu: 

Konference Nová strategie kolektivního vyjednávání v době 4. průmyslové revoluce - YouTube

(Zveřejněno 5.1.2022)

 

Kolektivní vyjednávání v energetice je uzavřeno

Dne 2. 12. 2021 završili zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců kolektivní vyjednávání podpisem dodatku č. 5 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně, uzavřené na roky 2017 až 2023.

Jako zástupce zaměstnavatelů dodatek podepsal předseda představenstva ČSZE Ing. Petr Jeník (vlevo), za odbory dodatek podepsali předsedkyně Českého odborového svazu energetiků Ing. Marta Ctiborová spolu s místopředsedou energetické sekce Odborového svazu ECHO Karlem Klusákem.

Celkový průběh kolektivního vyjednávání potvrdil, že sociální dialog v sektoru energetiky je dlouhodobě na velmi dobré úrovni a nezměnil se ani v nelehké situaci, ovlivněné pandemií koronaviru COVID-19. Zajištění sociálního smíru v tomto strategickém odvětví je důležité i pro zvládnutí aktuálních výzev, kterým naše energetika aktuálně čelí.

 

..............

 

...................................................................Dodatek č. 5........................

 

 

Společná debata

 

Veřejná diskuze našeho svazu se zástupcem organizace Solární experti a aktivisty z hnutí Limity jsme my přinesla několik podnětných informací a nápadů. Ukázalo se, že oblast OZE může být již v blízké budoucnosti poměrně perspektivním zaměstnavatelem i pro energetiky ohrožené připravovaným útlumem uhlí. Příležitosti se mohou najít i v sektoru energetických úspor a např. zateplování budov. Diskutující se shodli na tom, že zatím chybí konkrétní kroky v nastavení kompenzací pro zaměstnance, kteří přijdou o práci v důsledku útlumu. Také není zcela jasný a efektivní způsob čerpání Fondu spravedlivé transformace. Zcela potom chybí jakákoliv veřejná diskuze o nedostatečném technologickém řešení výroby elektrické energie v mezidobí, než bude uhlí plně nahrazeno OZE a akumulací. Tato diskutovaná témata chce každá ze zúčastněných stran dále řešit a posouvat v rámci svých možností.

 

(Zveřejněno 26.8.2021)

 


Chcete se zapojit se do diskuze s ekology
z hnutí Limity jsme my, kteří požadují „…konec uhlí v Česku nejpozději do roku 2030…“ (včetně dosažení klimatické spravedlnosti a spravedlivého přechodu na bezuhlíkovou ekonomiku), a se zástupci organizace Solární experti, kteří jsou aktivní nejen v oblasti přechodu energetiky na obnovitelné zdroje, ale také mapují možnosti vzniku nových pracovních míst v OZE, zveme vás tedy jménem našeho Českého odborového svazu energetiků na:

 

Veřejnou debatu, která se uskuteční v úterý 24.srpna 2021 od 14,00 hodin
v sále hotelu @U svatého Václava ve Vysočanech

 

V úvodu diskuze budou názory a stanoviska obhajovat:

 • Ing. Marta Ctiborová, Český odborový svaz energetiků
 • Áron Tkadleček, Limity jsme my
 • Vladimír Matajs, Solární experti

Následně proběhne veřejná debata všech účastníků.

Věříme, že debata umožní vzájemné vyjasnění některých sporných bodů, a třeba i přispěje ke zmírnění možných negativních dopadů, kterých se my energetici u připravovaného útlumu uhlí obáváme.   (Zveřejněno 19.8.2021)

 

 

Veřejnost podporuje kompenzace v případě útlumu uhlí

 

ČOSE nesouhlasí s připravovaným útlumem uhlí, a zejména se snahami jej uspíšit. Česká, a potažmo ani evropská, energetika podle nás zatím nejsou na odklon od uhlí dobře připravené. Pokud však k tomuto politickému rozhodnutí nakonec dojde, požadujeme kompenzaci pro všechny, na které tento bezprecedentní krok dopadne! Průzkum společnosti Kantar ukázal, že v tomto směru máme podporu i u veřejnosti. Na druhou stranu však veřejnost ví jen velmi málo termínu Spravedlivá transformace, z které bychom mohli čerpat prostředky na řešení sociálních dopadů. Proto jsme tyto informace prezentovali na společné tiskové konferenci s neziskovými organizacemi Centrum pro dopravu a energetiku, Hnutí DUHA - Přátelé Země ČR a Greenpeace ČR.

 

Záznam z tiskové konference a výsledek průzkumu naleznete zde:

Výsledek průzkumu .........................Tisková konference (video)

.................................... ....................

 

(Zveřejněno 30.4.2021)

 

 

Sjezd odborového svazu ČOSE - 2021

 

Historicky první zcela online Sjezd ČOSE proběhl v 27.dubna 2021. Sjezd řešil standardní záležitosti svazu, především schválil rozpočet pro letošní rok, který je již delší dobu přebytkový. Díky tomu můžeme vyplácet příspěvky na činnost jednotlivým organizacím. Velká diskuze se opět týkala budoucnosti české, potažmo evropské energetiky.

Náš svaz se snaží být aktivním účastníkem všech připravovaných změn v energetice. Měli jsme možnost být v pozici stálého hosta zapojeni do Uhelné komise ČR, která rozhodovala o termínu možného zahájení útlumu těžby a spalování uhlí. Nakonec byl navržen rok 2038, který ale dosud vláda zatím nepotvrdila, ani nezměnila. V souvislosti s tím Sjezd ČOSE konstatoval, že v otázce útlumu uhelných elektráren vidí dva základní zásadní problémy:

1)    Kompenzace sociálních a ekonomických dopadů útlumu uhelných elektráren na dotčené regiony, lokality a zejména zaměstnance v energetice.

2)    Zajištění energetické bezpečnosti a soběstačnosti ČR s potenciálními dopady na všechny občany ČR (ohrožení spolehlivosti dodávek elektřiny, růst cen elektřiny, dopady do fungování společnosti apod.)

Proto bylo přijato usnesení, kde mají všichni předsedové našich organizací za úkol se aktivně zapojit do prezentace a medializace dopadů transformace české energetiky včetně zviditelnění sociálních a ekonomických dopadů na všechny občany ČR.
Důrazně se také angažujeme v podpoře dostavby nového jaderného zdroje v Dukovanech. V tomto případě naše vláda již sice rozhodla o způsobu financování stavby, ale zatím nedošlo k rozhodnutí o způsobu výběru dodavatele celé technologie, což celý proces posouvá do další nejistoty.
Uhelná i jaderná energetika tak balancují před historickými milníky a nám nezbývá než důsledně sledovat vývoj, a především reagovat na případné potíže, které by ohrožovaly naše zaměstnance a jejich sociální jistoty. Věřte, že náš svaz se bude nadále aktivně zapojovat do celé problematiky, abychom mohli zmírnit případné dopady nejen na energetiky, ale v podstatě na všechny občany naší republiky!

 

Zveřejněno: 28.4.2021

 

 

 

Česká energetika potřebuje nový jaderný zdroj

 

Náš svaz považuje za riziko především odsouvání výběru dodavatele a tím i celého projektu. Proto se předsedkyně ČOSE zúčastnila pořadu „Máte slovo“ na téma Dostavba Dukovan.
Pořad můžete shlédnout zde:

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10175540660-mate-slovo-s-m-jilkovou/221411030520014

 

Přepis pořadu najdete v příloze zde:

Dostavba Dukovan v pořadu Máte slovo ........................

 

Zveřejněno: 10.4.2021

 

ČESKÝ ODKLON OD UHLÍ VE FRANCOUZSKÉM DENÍKU LIBÉRATION

 

Předsedkyni Českého odborového svazu energetiků Martou Ctiborovou oslovila redaktorka francouzského deníku Libération paní Aude Massiot, která zpracovala reportáž o severních Čechách a možném odklonu od uhelné energetiky. Z korespondenčního rozhovoru mezi autorkou článku a předsedkyní nakonec byla zveřejněna jen upravená citace: “Pracovníci (z uhelných elektráren) se obávají o svá pracovní místa,“ říká Marta Ctiborová, předsedkyně z Odborového svazu energetiků (špatný název). „Mrzí je současný negativní nádech  aktuální “protiuhelné” kampaně. Nemůžeme po takto kvalifikovaných lidech chtít, aby pracovali ve službách nebo jen u automatizovaných montážních linek v továrnách na automobilové díly.”

 

Původní text byl pochopitelně delší a spolu s článkem v originále (a v automatickém překladu) si jej můžete přečíst zde.

 

PODEPSÁNÍ DODATKU KOLEKTIVNÍ SMLOUVY VYŠŠÍHO STUPNĚ

Kolektivní smlouva vyššího stupně v sektorovém odvětví Energetika byla prodloužena o 3 roky. Předsedkyně ČOSE Marta Ctiborová dnes spolu s předsedou OS ECHO Zdeňkem Černým a předsedou představenstva Českého svazu zaměstnavatelů v energetice Petrem Jeníkem (na fotografii zcela vlevo) podepsala Dodatek č.3 KSVS uzavřené na roky 2017 až 2023. Kromě prodloužení KSVS byl také dojednán růst tarifních mezd pro rok 2020 o 4,5 % a byly zvýšeny příplatky:

 • příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí 8,30 Kč/hod. (původně 8,10),
 • příplatek za práci v obtížných pracovních podmínkách 8,30 Kč/hod (původně 8,10),
 • příplatek za noční práci 16,20 Kč/hod, (původně 16,00),
 • odměna za pracovní pohotovost ve všední den minimálně 9 Kč/hod, (původně 9,00),
 • odměna za pracovní pohotovost v sobotu, v neděli a ve svátek minimálně 16 Kč/hod. (původně 15,10),

Podařilo se také zažehnat návrh zaměstnavatelů na zrušení příplatku za práci v nepřetržitém pracovním režimu.
Členy vyjednávacího týmu ČOSE byli kromě předsedkyně i Vladimír Nejedlý, Jan Dvořáček a Jan Pokorný (na fotografii zcela vpravo).
Tuto kolektivní smlouvu vyjednáváme ve spolupráci s https://www.os-echo.cz/  .
Partnerem za zaměstnavatele je: http://www.csze.cz/
S úplným zněním energetické KSVS se budeme moci (po její finalizaci) seznámit na těchto webových stránkách našeho svazu.

 

 

Návštěva Německého odborového svazu DGB v Bautzenu

 

ZKUŠENOSTI Z NĚMECKA
Německo se rozhodlo od roku 2038 zcela ustoupit od výroby elektřiny z uhlí. Jaké to však bude mít důsledky pro zaměstnance elektráren a dolů? Jaká opatření je zapotřebí zavést, aby se odstup od uhlí uskutečnil takovým způsobem, který by byl přijatelný pro všechny sociální skupiny? Jak se do tohoto procesu mohou zapojit odbory, skupiny angažující v ochraně životního prostředí a další instituce? Jak vypadají perspektivy pro vývoj postižených regionů? O všech těchto otázkách jsme mohli diskutovat při návštěvě Saska, kterou členy KOV ČOSE uspořádala Nadace Friedrich-Ebert-Stiftung (zastoupení v České republice). Debaty probíhaly na půdě Německého odborového svazu DGB v Bautzenu i v Projektové kanceláři Lužice v Görlitzu. Nakonec jsme se také mohli vidět příklad zdařilé přeměny krajiny a rekultivace u jezera Bärwalder See nedaleko uhelné elektrárny v Boxbergu. Z jednodenního zahraničního semináře jsme si odvezli mnoho poznatků, poučení, ale také dalších otázek, na které budeme v Česku hledat odpovědi kvůli současné debatě o odklonu od uhlí. Jsme vděční kolegům z Německa za podporu i inspiraci. 
(9.10.2019)

 

images/nem/thn00001.jpg images/nem/thn00002.jpg images/nem/thn00003.jpg images/nem/thn00004.jpg
images/nem/thn00005.jpg images/nem/thn00006.jpg images/nem/thn00007.jpg images/nem/thn00008.jpg

 

 

Kontroly bezpečnosti práce

 

Kontroly bezpečnosti práce

Kontroly bezpečnosti práce

Kontroly bezpečnosti práce

 

Bezpečnost práce, a celá oblast BOZP, patří mezi stěžejní činnosti, kterým náš odborový svaz ČOSE věnuje maximální pozornost. Také proto máme hned dva svazové inspektory bezpečnosti práce  - SIBP - , kteří pravidelně navštěvují a kontrolují pracoviště našich členských organizací.  
Letos nově jmenovaný SIBP Vladimír Hladík (ZO ČOSE OOSP Elektrárna Dukovany) se ujal své nové odborářské funkce velmi zodpovědně a postupně kontroluje všechny svěřené provozy. V uplynulých dnech se soustředil na zmodernizovanou uhelnou elektrárnu Tušimice. Cílem pochůzky spolu s tamní koordinátorkou BOZP p. Ing. Pazderovou byla zejména část elektro a MaR. Inspektora doprovázeli také kolegové z tušimického útvaru péče o zařízení, kteří jsou za tyto části zodpovědní. Vzhledem k modernizaci elektrárny nebyly zjištěny závažné nedostatky, spíše jen několik drobnější závad, jako poškozené dveře, nerovnost na hlavní komunikaci nebo neoznačení snížené průchozí výška. Všechny tyto záznamy budou zaevidovány a v následujícím období dojde ke kontrole přijatých nápravných opatření. Ačkoliv se jedná o drobnosti, i ty mohou způsobit ohrožení zaměstnanců a je zapotřebí jim věnovat pozornost. V dalším období se SIBP p. Hladík bude soustředit na kontroly jednotlivých vodních elektráren. 

Zveřejněno dne 14.8.2019

 

 

thn1.jpg thn2.jpg thn3.jpg thn4.jpg thn5.jpg
 

 

 

Leták ČOSE ...............................

 

 

 

 

Sjezd odborového svazu ČOSE - 2018

 

Dne 24. 4. 2018 se konal řádný sjezd odborového svazu ČOSE v kinosále elektrárny Prunéřov II.

Sjezd vzal na vědomí zprávu Mandátové komise o usnášeníschopnosti sjezdu, kdy bylo konstatováno, že bylo pozváno 72 delegátů, přítomných bylo 58 delegátů(včetně plných mocí), 14 omluvených, z toho 2 s hlasem poradním. Celkem přítomno 80,6 % pozvaných.

Jednání sjezdu proběhlo dle schváleného Jednacího řádu Sjezdu ČOSE.

 

Úvodem byly přítomní seznámeni s výsledky proběhlé volby nového předsedy svazu. Štafetu předsednictví po p. Mrázovi převzala ing. Marta Ctiborová. Za místopředsedy byli zvoleni p. Václav Oplt a p. Vladimír Nejedlý.

 

Sjezd byl seznámen s plněním úkolů uložených v usnesení na minulém sjezdu (2017) – bylo konstatováno, že všechny tyto úkoly byly splněny.

 

Sjezd vzal na vědomí zprávy:

  - o činnosti ČOSE za rok 2017

  - o činnosti z ASO

  - o činnosti z OSEH

  - z Dozorčí rady

  - z Evropské rady zaměstnanců

  - o BOZP

  - o hospodaření za rok 2017

  - o činnosti revizní komise

  - návrh rozpočtu na rok 2018

Sjezd schválil návrh rozpočtu na rok 2018.

V rámci diskuse byly nejvíce komentovány zásady postupu kolektivního vyjednávání, byla vyzdvihnuta zejména potřeba jednoty a solidarity, je třeba zabránit názorovým rozporům v průběhu kolektivnho vyjednávání. Jedině jednotným vystupováním mohou odbory ukázat svoji sílu.

 

ODBORY.INFO

 

Na webových stránkách www.odbory.info můžete najít velké množství informací, rad nejen z odborářského dění.

 

 

Fotografie z výroční schůze k 25 letům činnosti odborového svazu

 

thn111.jpg thn119.jpg thn130.jpg thn136.jpg
thn144.jpg thn205.jpg thn210.jpg thn214.jpg
thn309.jpg thn324.jpg thn652.jpg thn655.jpg
 

 

Sjezd odborového svazu ČOSE - 2017

 

thn00001.jpg thn00002.jpg thn00003.jpg thn00004.jpg
 

Dne 23. 3. 2017 se konal řádný sjezd odborového svazu ČOSE v kinosále elektrárny Prunéřov II.

Sjezd vzal na vědomí zprávu Mandátové komise o usnášeníschopnosti sjezdu, kdy bylo konstatováno, že bylo pozváno 72 delegátů, přítomných bylo 66 delegátů(včetně plných mocí), 6 omluvených, z toho 1 s hlasem poradním a 2 hosté. Celkem přítomno 92 % pozvaných.

Jednání sjezdu proběhlo dle schváleného Jednacího řádu Sjezdu ČOSE.

Sjezd byl seznámen s plněním úkolů uložených v usnesení na minulém sjezdu (2016) – p. Mráz – bylo konstatováno, že všechny tyto úkoly byly splněny.

Sjezd vzal na vědomí zprávy:

  - o činnosti ČOSE za rok 2016 (p. Mráz)

  - o činnosti z ASO (p. Dufek)

  - o činnosti z OSEH (p. Oplt)

  - z Dozorčí rady (p. Novotný)

  - z Evropské rady zaměstnanců (pí Čermáková)

  - o BOZP (p. Tomíček)

  - o hospodaření za rok 2016 (pí Marcikánová)

  - o činnosti revizní komise (pí Michálková)

  - návrh rozpočtu na rok 2017

Sjezd schválil návrh rozpočtu na rok 2017.

Sjezd přijal  stanovy  ČOSE 2017  dle návrhu projednaného na KOV.

 

Aktuality z oblasti daní

dane1

 

Sjezd odborového svazu ČOSE - 2016

 

Dne 30. 3. 2016 se konal řádný sjezd odborového svazu ČOSE v kinosále elektrárny Prunéřov II.

Klíč k určení počtu delegátů byl stanoven na  1+3 (předseda ZO + tři delegáti ze ZO). 

Bylo pozváno 76 delegátů, sjezdu se zúčastnilo 69 delegátů, tj. 90,78 %. Omluveno bylo 7 delegátů, s hlasem poradním byli přítomni 4 delegáti. Váženým hostem sjezdu byl předseda ASO - p. Bohumír Dufek.

 

Předseda svazu poděkoval za dlouholetou činnost paní Vyčichlové a p. Grossovi a předal jim dárky.

 

Sjezd vzal na vědomí zprávy:

  - o činnosti ČOSE za rok 2015 (p. Mráz)

  - o činnosti ASO (p. Dufek)

  - o činnosti OSEH (p. Oplt)

  - o BOZP (p. Tomíček)

  - o hospodaření za rok 2015 (pí Marcikánová)

  - o činnosti revizní komise (p. Benc)

   

Následně sjezd vzhledem k dlouhé diskusi rozhodl o provizorním rozpočtu na rok 2016, vzal na vědomí návrhy úpravy stanov a poté byl sjezd přerušen, aby bylo možné prokonzultovat určité kroky úprav s právníky. Nové skutečnosti budou prokonzultovány v jednotlivých organizacích, s právníky a poté bude sjezd pokračovat.

 

Řádný sjezd pokračoval dne 14.6.2016 - zde byl schválen společný dopis jménem OSEH p. premiérovi ČR ve věci směřování české energetiky - viz sekce Prohlášení.

Dále byl schválen rozpočet na rok 2016, vznik dodatku kolektivní smlouvy č. 15 a 16. Na vědomí bylo vzato rozhodnutí základní organizace Elektrárny Prunéřov II vystoupit ze svazu ČOSE.

 

Školení pro hospodáře - 2016

 

Školení předsedů a hospodářů odborových organizací se uskutečnilo 2. 3. 2016 od 10,00 hod. na elektrárně Prunéřov II.

Jako lektorka přednášela opět Jindřiška Plesníková.

 

 

Výzva odborového svazu ČOSE k prolomení limitů těžby hnědého uhlí

 

Odboráři Českého odborového svazu energetiků se připojují k výzvě svých kolegů, horníků ze SD Bílina, ohledně prolomení územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v dolech Bílina a ČSA.

Prohlášení na podporu této výzvy bylo zasláno předsedovi vlády Mgr. Bohuslavu Sobotkovi, ministryni práce a sociálních věcí Mgr.
Michaele Marksové, ministru průmyslu a obchodu ČR ing. Janu Mládkovi, CSc., 1. místopředsedovi vlády a ministru financí p. Babišovi, místopředsedovi vlády a předsedovi KDU-ČSL MVDr. Pavlu Bělobrádkovi.

 

Výzva ...............................

 

 

Sjezd odborového svazu ČOSE - 2015

 

Dne 2. 4. 2015 se konal řádný sjezd odborového svazu ČOSE v kinosále elektrárny Prunéřov II. Klíč k určení počtu delegátů byl stanoven na  1+3 (předseda ZO + tři delegáti ze ZO). 

Na sjezd bylo pozváno 76 delegátů, sjezdu se zúčastnilo 66 delegátů, tj. 87%. Hostem sjezdu byl předseda ASO - p. Bohumír Dufek.

Sjezd vzal na vědomí zprávy:

  - o činnosti ČOSE za rok 2014 (p. Mráz)

  - o činnosti z ASO (p. Dufek)

  - o činnosti z OSEH (p. Oplt)

  - z Dozorčí rady (p. Novotný)

  - z Evropské rady zaměstnanců (p. Šimek)

  - o průběhu kolektivního vyjednávání – ČEZ, a. s., PRE, ostatní fimy a vyšší KS (p. Oplt, p. Jakoubek, paní Čermáková a p. Plišek)

  - o BOZP (p. Šourek)

  - o hospodaření za rok 2014 (pí Marcikánová)

  - o činnosti revizní komise (p. Benc)

Sjezd schválil návrh rozpočtu na rok 2015.

Sjezd pojednal a schválil drobné doplnění článku 3.2 Stanov ČOSE.

 

Při diskusi byla zmíněna nutnost změnit postupy při kolektivním vyjednávání z důvodu stagnace v posledních letech, kdy se nepodařilo prosadit žádné výraznější požadavky odborářů v energetice. Základní snahou by mělo být obnovení vyjednávacího týmu za ČOSE (oproti současnému stavu, kdy se vyjednávání zúčastňují všichni předsedové) a určení postupu a taktiky pro další vyjednávání. V tomto kroku nás zásadně podpořil i předseda ASO a dal našemu svazu k dispozicimožnost využít Ing. Pikierskou a její zkušenosti při vytváření analýz a strategie kolektivního vyjednávání.

Pan předseda Dufek potvrdil, že ASO podporuje prolomení limitů těžby uhlí a také vyjádřil plnou podporu odborářů ČOSE ve snaze prosazování růstu mezd.

 

ODBORY.INFO

 

Na nových webových stránkách www.odbory.info můžete najít velké množství informací, rad nejen z odborářského dění.

 

 • Zajímá Vás, co se děje v odborech?
 • Potřebujete právní radu?
 • Máte v práci problém a nevíte jak ho řešit?
 • Chcete pomoct při hledání nové práce?
 • Nevíte jak na daně?
 • Hledáte katastr nemovitostí nebo místo pro rekreaci?
 • Hledáte jízdní řády?
 • Hledáte znění zákonů, vyhlášek, Zákoník práce?

 

Pak jste tady správně.

 

 

 

 

 

 

Podpora generální stávky

 

KOV ČOSE (Koordinační výbor Českého odborového svazu energetiků) rozhodl na svém zasedání dne 5. 9. 2012 o podpoře výzvy Svazu zemědělských odborů sdružených v ASO, ke generální stávce na protest proti vládní politice.

V rámci zákonných možností vyzývá KOV ČOSE své členy, ale i ostatní zaměstnance, kde základní organizace ČOSE působí, k podpoře

této generální stávky.

 

 

Fotografie z protivládní demonstrace v Praze dne 21.4.2012

thn_IMG_1.jpg thn_IMG_3.jpg thn_IMG_4.jpg thn_IMG_5.jpg
thn_IMG_6.jpg thn_IMG_7.jpg thn_IMG_8.jpg thn_IMG_9.jpg
 

Další informace nejen k protivládním aktivitám můžete najít na dalších stránkách, např.:

esondy

ASOCIACE SAMOSTATNÝCH ODBORŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

 

Jak se bránit neoprávněné exekuci?

 

Článek z "SONDY revue" ...............................

 

 

 

 

 

Důchodová reforma - jak vyzrát a neprodělat

 

 

Článek z "SONDY revue" ...............................

 

 

Další aktuality

 

1) Dne 14. 2. se uskutečnil kulatý stůl ASO k předdůchodům, zaměstnávání cizinců ze zemí mimo EU. Hostem byl p. Šimerka, náměstek MPSV. Podrobnosti na webových stránkách ASO.

2) KOV projednal záměr zákona o stávce – KOV preferuje nulovou variantu tj. stávající stav. Zde je ošetřena stávka z kolektivního vyjednávání a ostatní stávky jsou bez omezení.

3) Od 1. 3. 2012 začal pracovat jako druhý svazový inspektor BOZP P. Tomíček z EMĚ. Rozdělení působnosti:

SIBP ČOSE pan Jan  ŠOUREK

Přidělené organizace, kde bude výše uvedená činnost prováděna.

 1. HSP
 2. ETU II
 3. EPRU I
 4. EPRU II
 5. ETI
 6. ELE
 7. EDU
 8. PRE
 9. EPC- pověření k zastupování v programu Bezpečný podnik.

Předpokladem je vzájemná zastupitelnost se SIBP ČOSE panem Petrem TOMÍČKEM. Dále se předpokládá součinnost mezi oběma
SIBP, zejména u složitých případů např. smrtelných prac. úrazů,úrazů el. proudem nebo závažných nehod a havárií.

Pan Jan ŠOUREK je garantem za ČOSE pro program Bezpečný podnik.

Předpokladem je také součinnost při školení pro odborové org. z právních předpisů a BOZP.

 

SIBP ČOSE pan Petr TOMÍČEK

 

Přidělené organizace, kde bude výše uvedená činnost prováděna.

 1. EMĚ
 2. ECH
 3. EPO
 4. TDK
 5. EVD- Štěchovice, Dalešice, ELi, Orlík, Dlouhé stráně.

Předpokladem je vzájemná zastupitelnost se SIBP ČOSE panem  Janem ŠOURKEM. Dále se předpokládá součinnost
mezi oběma SIBP, zejména u složitých případů např. smrtelných prac. úrazů, úrazů el. proudem nebo závažných nehod a havárií.

Předpokladem je také součinnost při školení pro odborové org. z právních předpisů a BOZP.

 

Prohlášení Evropské rady zaměstnanců Skupiny ČEZ

 

Členové ERZ ČEZ, zastupující zaměstnance společností Skupiny ČEZ v České republice, Bulharsku, Rumunsku a Polsku, na svém dnešním zasedání vyjadřují plnou podporu stávce probíhající dne 16. 6. 2011 jako výrazu nesouhlasu s obsahem vládou připravovaných reforem a způsobem jejich projednávání se sociálními partnery. Souhlasí s důvody, které vedly k organizaci takovéto protestní akce, kterou považujeme za jednu z možností, jak přimět vládu ČR ke korektnímu přístupu k projednávání připravovaných reforem.

 

Praha 16.6.2011

 

Za ERZ ČEZ

Karel Klusák

předseda ERZ ČEZ

  

 

Rozdělovník: Koalice dopravních odborů, ASO, ČMKOS, OS ECHO, ČOSE

 

Na vědomí : vláda ČR