ČOSE


Přejít na obsah

 

Stručně z historického vývoje svazu

 1. Po letech sice jednotného, ale totalitního a centrálního řízení odborových organizací sdružených pod hlavičkou ROH,

  se v listopadu a prosinci 1989 začaly objevovat první myšlenky na vznik samostatných odborových svazů. Tyto myšlenky

  se nevyhnuly ani zaměstnancům a odborářům tehdejšího státního podniku ČEZ.

 2. V únoru 1990 byl založen Federální odborový svaz energetiků FOSE.
 3. Z důvodu rozdělení ČSFR se konal dne 17. 12. 1992 sjezd FOSE v Žilině, kam se sjelo 326 delegátů z obou republik, aby si naposledy společně sedli jako členové jedné federální organizace. Na tomto posledním společném zasedání se rozdělil svaz FOSE na českou a slovenskou část. Z české části vykrystalizovaly dva subjekty
   • ČOSSE (Český odborový svaz severozápadních energetiků) - ustaven dne 17.12.1992

   a

   • OSE (Odborový svaz energetiků) - ustaven dne 18.12.1992
 4. Protože se ke svazu ČOSSE kromě zakládajících severozápadních elektráren postupně přidaly i další subjekty, byl v roce 2004 svaz přejmenován a přeregistrován na ČOSE.

Související dokumenty
Statut KOV FOSE ............................................................ Statut

Zakládací listina ČOSSE ....................................................Statut

Změna názvu z FOSE na ČOSSE ........................................Statut

Zakládací listina ASO ....................................................... Statut