ČOSE


Přejít na obsah

VSTUPTE K NÁM!

 

Jak se stát členem odborové organizace?
Nejjednodušší způsob, jak se stát odborářem, a podílet se na utváření a vylepšování pracovních podmínek je vstup do již existující odborové organizace. Odborovou organizaci si můžete rovněž založit. Informaci o působení odborové organizace u zaměstnavatele byste měli získat již při nástupu do zaměstnání.
Pro více informací stačí zavolat do sekretariátu našeho odborového svazu na číslo 471 112 741 nebo 471 112 220 anebo poslat mail na adresu cose.odbory@email.cz .

 

Jak založit odborovou organizaci
Základem struktury Českého odborového svazu energetiků jsou základní odborové organizace, které se dobrovolně sdružují v odborovém svazu. Základní organizace mají právní subjektivitu a jsou oprávněny jednat svým jménem. Mají právo nakládat se svým majetkem, vstupovat do smluvních vztahů s jinými fyzickými a právnickými osobami a nesou odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Každá základní organizace se musí řídit svými stanovami a Stanovami Českého odborového svazu energetiků, podílet se na jejich realizaci a respektovat usnesení orgánů Českého odborového svazu energetiků.
Základní odborovou organizaci mohou založit nejméně 3 zaměstnanci v organizaci (jedné firmě), a to tak, že svolají ustavující členskou schůzi, kde hlasováním členové rozhodnou o založení základní organizace, zvolí si výbor základní organizace, předsedu a jednoho, popřípadě i více místopředsedů. Na ustavující schůzi základní organizace schvaluje vlastní dokumenty, kterými jsou: stanovy, jednací řád, volební řád, zásady hospodaření.
Po uskutečnění ustavující členské schůze je třeba zaslat zápis ze schůze a zakládací listiny na adresu příslušného rejstříkového soudu k zapsání do rejstříku. Základní organizace po přidělení IČ se registruje u příslušného finančního úřadu (tzn. finanční úřad v sídle základní organizace) a musí si založit u některého peněžního ústavu běžný účet.
Následně zašle žádost Koordinačnímu výboru Českého odborového svazu energetiků o přijetí do svazu. Členem ČOSE se může stát každá odborová organizace, která o členství písemně požádá, přijme program, stanovy ČOSE a podepíše smlouvu o součinnosti a dohodu o placení členských příspěvků.
Není to tak složité, jak to vypadá. Rádi vám pomůžeme, stačí zavolat do sekretariátu našeho odborového svazu na číslo 471 112 741 nebo 471 112 220 anebo poslat mail na adresu cose.odbory@email.cz .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslední aktualizace dne 23-03-2023 Optimalizováno pro rozlišení 1280 x 1024. Kontakt na webmastera: webmaster


Zpět na obsah | Zpět na hlavní menu