ČOSE


Přejít na obsah

Odkazy

ODBORY.INFO

 

Na nových webových stránkách www.odbory.info můžete najít velké množství informací, rad nejen z odborářského dění.

 

  • Zajímá Vás, co se děje v odborech?
  • Potřebujete právní radu?
  • Máte v práci problém a nevíte jak ho řešit?
  • Chcete pomoct při hledání nové práce?
  • Nevíte jak na daně?
  • Hledáte katastr nemovitostí nebo místo pro rekreaci?
  • Hledáte jízdní řády?
  • Hledáte znění zákonů, vyhlášek, Zákoník práce?

 

Pak jste tady správně.

 

 

Pravidelný deník - eSondy

Od 1. listopadu 2008 je v provozu nový internetový portál vydavatele novin SONDY - esondy.cz esondy.

ČMKOS se tak podařilo, s pomocí prostředků z projektu EU, vrátit prostřednictvím internetu odborům deník. Jde o velmi významný krok v oblasti vlastní mediální politiky. Očekáváme, že aktuální zpravodajství bude vycházet i z dění v jednotlivých odborových svazech a základních organizacích.

 

Podvojné účetnictví

 

ČMKOS zajistila již v roce 2004 pro odborové organizace speciálně upravený software pro podvojné účetnictví - program ABRA. Z původní verze G2 je k dispozici od roku 2014 vylepšená verze G3.

 

Ke konci roku 2008 bylo opět zásluhou ČMKOS dohodnuto, že ty odborové organizace, které účtují v ABŘE G2, mohou přejít na jednouživatelskou aktuální verzi č. 8 programu, který je upraven na současnou legislativu a je funkční ve všech modulech.

Možnost objednání je přes internet pomocí objednávkového formuláře na adrese

 

http://cmkos.abra.eu/hromadna.php

 

Jednotlivé ZO si mohou objednat tzv. licenční službu. Licenční služba obsahuje aktuální verzi software, telefonickou hotline a možnost účasti na hromadných obecných školeních. Licenční služba se kupuje vždy na jeden rok, tzn. že ZO si můžou stáhnout a nainstalovat
všechny verze, které jsou v daném roce vydány. Po uplynutí tohoto období budou ZO automaticky obeslány s nabídkou zakoupit si licenční službu na další rok za mírný poplatek cca 1600 Kč/rok včetne HOT LINE.

 

 

V souladu s posledními novelami zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. mohou odborové organizace účtovat v soustavě jednoduchého účetnictví i po 1.1.2008, pokud jejich celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3.000.000 Kč; přitom se na ně vztahují ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v znění platném k 31.12.2003.

 

 

Odborové organizace a DPH

Obrat pro účely DPH byl stanoven na 1.000.000 Kč. Do obratu se nezapočítávají členské příspěvky, úroky BÚ, úroky z termínovaných vkladů a obdobného finančního majetku. Do obratu se započítává příjem (výnos) z pronájmu movitých věcí, tržby - částečné úhrady na kulturu, sport a rekreaci, případně další příjmy odborových organizací. V našem odborovém svazu lze předpokládat, že odborové organizace nemají takovýto obrat, aby se museli registrovat k dani z přidané hodnoty.

 

 

Firma KASTNER software s.r.o. nabízí program FORM studio, který slouží k vyplňování formulářů na počítači. Obsahuje široký seznam formulářů převážně z ekonomické, daňové a pracovněprávní oblasti. Pomocí FORM studia snadno vyplníte více než 570 formulářů. Najdete v něm všechny potřebné formuláře ať jste účetní, daňový poradce, podnikatel nebo živnostník, poštovní, stavební, osobní formuláře a další. Vyplněné formuláře můžete vytisknout včetně originálního předtisku a nemusíte tak shánět prázdné tiskopisy na úřadech.
Kromě placené verze existuje i volně šiřitelná verze (v ní jsou omezeny např. automatické výpočty a neobsahuje formuláře, ty se musí samostatně stáhnout z webu) FORMstudioX, z vlastní zkušenosti mohu doporučit.

 

 

 
Zpět na obsah | Zpět na hlavní menu