ČOSE


Přejít na obsah

Kolektivní smlouva


Kolektivní smlouvy vyššího stupně uložené na MPSV
Český odborový svaz energetiků vyjednává Kolektivní smlouvu společně s OS ECHO a Českým svazem zaměstnavatelů v energetice.
Od 1. 1. 2007 jsou kolektivní smlouvy vyššího stupně, jejichž uložení bylo oznámeno formou Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů, v souladu s ustanovením § 9 odst. zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání ve znění pozdějších předpisů, zpřístupněny na internetových stránkách ministerstva zde:


https://www.mpsv.cz/web/cz/kolektivni-smlouvy-vyssiho-stupne-ulozene-na-mpsv-od-1.1.2007


Kolektivní  smlouvy jednotlivých společností, v kterých působí OO sdružené v ČOSE, jsou k nahlédnutí v kanceláři svazu.

 

Informace o našich sociálních partnerech najdete na jejich webových stránkách:


www.os-echo.cz
www.csze.cz


 

 

 

 

 

 

 Zpět na obsah | Zpět na hlavní menu