ČOSE


Přejít na obsah

Prohlášení svazu

 

Na tomto místě budeme zveřejňovat tisková prohlášení svazu nebo odborových organizací k závažným otázkám sociálního dění.

 

 

Prohlášení předsedkyně odborového svazu

 

Ing. Marta Ctiborová, předsedkyně odborového svazu energetiků,

 

se vzhledem k šíření nepravdivých informací rozhodla vydat následující prohlášení:

 

 

Prohlášení odborové centrály Asociace samostatných odborů "ASO" ze dne 15. 5. 2023

Asociace samostatných odborů se obrací na Českomoravskou konfederaci odborových svazů s výzvou, aby se obě odborové centrály spojily k řešení situace, kdy vláda ČR ignoruje sociální dialog, a to zejména v situaci, kdy současné kroky vlády, které jsou nejhorší za posledních 20 let, dopadají nebývale tíživě na ekonomické a sociální postavení občanů České republiky.

V Praze dne 15. května 2023

 

Bohumír Dufek

předseda ASO

 

Prohlášení "ASO" dne 15. 5. 2023 ...............................

 

Prohlášení KOV ČOSE k otevřenému dopisu vládě ČR a ministru financí

 

Koordinační výbor Českého odborového svazu energetiků jako kolektivní statutární orgán se nepřipojuje k otevřenému dopisu předsedy odborové centrály Asociace samostatných odborů Bohumíra Dufka, v kterém navrhuje svolání mimořádné valné hromady společnosti ČEZ, a.s., s jediným bodem změny představenstva firmy. 

Ing. Marta Ctiborová, předsedkyně Českého odborové svazu energetiků

 

Vydáno 15.11.2022

 

Prohlášení ...............................

 

ČOSE a OS ECHO vydali společné prohlášení představitelů odborových organizací sektoru energetiky ke kolektivnímu vyjednávání

 

Představitelé odborových organizací a zástupci zaměstnanců v energetických společnostech společně prohlašují, že budou trvat na dodržení platných kolektivních smluv a prosazovat udržení reálných mezd našich zaměstnanců.

Vydáno 13.září 2022

 

 

Prohlášení odborových svazů ke KV ...............................

 

 

Tiskové prohlášení k manifestaci zaměstnanců ČEZ
na podporu kolektivního vyjednávání 4.12.2018

 

 

Prohlášení ...........................

 

 

Dopis panu premiérovi ve věci rozvoje jaderné energetiky

 

Odboráři OSEH mají obavy ze směřování energetiky a proto vyzývají vládu k vytvoření alternativní strategie.

Výzva bude zaslána předsedovi vlády Mgr. Bohuslavu Sobotkovi.

 

Výzva ...............................

 

 

Výzva odborového svazu ČOSE k prolomení limitů těžby hnědého uhlí

 

Odboráři Českého odborového svazu energetiků se připojují k výzvě svých kolegů, horníků ze SD Bílina, ohledně prolomení územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v dolech Bílina a ČSA.

Prohlášení na podporu této výzvy bylo zasláno předsedovi vlády Mgr. Bohuslavu Sobotkovi, ministryni práce a sociálních věcí Mgr.
Michaele Marksové, ministru průmyslu a obchodu ČR ing. Janu Mládkovi, CSc., 1. místopředsedovi vlády a ministru financí p. Babišovi, místopředsedovi vlády a předsedovi KDU-ČSL MVDr. Pavlu Bělobrádkovi.

 

Výzva ...............................

 

 

Prohlášení Českého odborového svazu energetiků k vyjádření vlády ČR a představenstva

ČEZ, a. s., o dostavbě Elektrárny Temelín

 

 

ČOSE zaslalo premiérovi ČR dopis s prohlášením k dostavbě Temelína ................................

 

 

 

Stanovisko Českého odborového svazu energetiků k návrhu

Aktualizace energetické koncepce a Surovinové politiky ČR

 

Prohlášení "ČOSE" dne 14. 8. 2012 ...............................

 

Prohlášení Evropské rady zaměstnanců Skupiny ČEZ

 

Členové ERZ ČEZ, zastupující zaměstnance společností Skupiny ČEZ v České republice, Bulharsku, Rumunsku a Polsku, na svém dnešním zasedání vyjadřují plnou podporu stávce probíhající dne 16. 6. 2011 jako výrazu nesouhlasu s obsahem vládou připravovaných reforem a způsobem jejich projednávání se sociálními partnery. Souhlasí s důvody, které vedly k organizaci takovéto protestní akce, kterou považujeme za jednu z možností, jak přimět vládu ČR ke korektnímu přístupu k projednávání připravovaných reforem.

 

Praha 16.6.2011

 

Za ERZ ČEZ

Karel Klusák

předseda ERZ ČEZ

 

Rozdělovník: Koalice dopravních odborů, ASO, ČMKOS, OS ECHO, ČOSE

 

Na vědomí : vláda ČR

 

Prohlášení odborového svazu ČOSE na podporu dopravců ze dne 10. 6. 2011

 

Prohlášení "ČOSE" dne 10. 6. 2011 ...............................

 

Dne 10. 6. byla vyhlášená stávka dopravců na pondělí 13. června 2011, následně byla přeložena na čtvrtek 16. 6. 2011.
Protože jsme cítili potřebu se k dané situaci vyjádřit, zaslali jsme jménem našeho svazu ČOSE na odborové centrály ASO a ČMKOS prohlášení na jejich podporu.

 

Prohlášení Asociace samostatných odborů "ASO" ze dne 30. 5. 2011

 

Prohlášení "ASO" dne 30. 5. 2011 ...............................

 

Prohlášení na podporu hnutí proti vládním reformám

Ani odborový svaz ČOSE nechce jen nečinně přihlížet k tomu, co se v poslední době děje v naší vlasti. Nesouhlas s připravovanou
podobou reforem, jak je připravuje vláda v sociální oblasti, ve zdravotnictví, v důchodech a v daních, vyjádřila nejen svou účastí na demonstraci v Praze, ale podpořila ho i následujícím prohlášením.

Prohlášení účastníků demonstrace "Proti zákeřným reformám" dne 21. 5. 2011 ...............................

 

 

Již dne 28. 4. 2011 v Prunéřově vyhodnotili Předsedové odborových organizací ČOSE na svém jednání připravované
kroky vládní koalice a vydali následující prohlášení:

Prohlášení odborového svazu ČOSE ze dne 28. 4. 2011 ...............................

 

 

Prohlášení na podporu společnosti Sokolovské uhelné a. s. - 22. 1. 2007

Pozdvižení vyvolal nedávný návrh Kritického klubu v čele s bývalým senátorem Janem Hadravou, aby část důlního území u Lomnice na Sokolovsku byla prohlášena za přírodní památku kvůli zdejšímu výskytu chráněných rostlin a živočichů. Ostře proti je vedení Sokolovské uhelné, odboráři těžařské firmy a starostové okolních měst a obcí. Na protest proti aktivitám Kritického klubu a na podporu společnosti SUAS se přidala i odborová organizace Elektrárny Tisová a vydala toto prohlášení:

        Prohlášení odborové organizace Elektrárny Tisová ..........................................

Starosta Sokolova Jakobec má ve věci také jasno. „Když na jednu misku vah dám ochranu pinek, které vznikly důlní činností, a na druhou misku dopady v podobě zdvojnásobení nezaměstnanosti, tak není co řešit."
Podle ekologa Pavla Žlebka, jehož MF DNES oslovila, jsou Lomnické pinky zajímavou krajinou s velkou rozmanitostí rostlinných a živočišných druhů. „Pokud je ale chce někdo chránit, měl se o to zajímat v době, kdy se povolení pro těžbu veřejně projednávalo,"
podotkl Žlebek.

 

Tiskové prohlášení odborového svazu ČOSE - 9.12.2006

Po důkladné analýze a podrobném projednání vedení svazu rozhodlo o vydání tiskového prohlášení - výzvy k Parlamentu ČR, současné vládě a k parlamentním stranám na podporu nového Zákoníku práce.

        Znění tiskového prohlášení ............................................................................

 
Zpět na obsah | Zpět na hlavní menu