ČOSE


ASO - Asociace samostatných odborů

 

Asociace samostatných odborů je druhou největší odborovou centrálou v naší republice. Byla ustanovena v červenci 1995 a zakladateli byl Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů ČR, Český odborový svaz severozápadních energetiků a Jednotný svaz soukromých zaměstnanců. Postupně se Asociace rozrůstala o další subjekty, např. Odborové sdružení železničářů, Sdružení řídících letového provozu a další. Na ustavující schůzi v červenci 1995 byl do čela této Asociace zvolen předseda našeho svazu Bohumír Dufek, který tuto funkci zastává dodnes.

 

Od roku 2001 se Asociace stala členem Rady hospodářské a sociální dohody (tripartity). Stálým delegátem za Asociaci je předseda ASO. Asociace je zastoupena i ve všech pracovních a poradních týmech RHSD. Podílí se na zpracování různých projektů, které spoluorganizují naše odbory s odbory ze zemí, které jsou členy EU.

 

Na rozdíl od ČMKOS nemá Asociace žádný placený aparát a práce je vykonávána na bázi dobrovolnosti při práci pro jednotlivé odborové svazy. Samozřejmě, že toto přináší určité problémy, větší nárok na čas a mnohem větší vytížení jednotlivých pracovníků. Na rozdíl od ČMKOS, kde každá oblast má minimálně 2 - 3 pracovníky, zástupci v ASO mají ve své náplni několik činností. A přesto se Asociace rozvíjí o další členy a předkládá určitá stanoviska k pracovním a mzdovým zákonům apod.

 

 

Stránky ASO