ČOSE


Přejít na obsah

 

Odborová organizace elektrárny Tisová

Odborová organizace elektrárny Tisová je jednou ze zakládajících organizací odborového svazu. V současné době má cca 80 členů
(z toho asi 5 důchodců). Odborová organizace sdružuje zaměstnance Elektrárny Tisová, a.s., ČEZ, a. s., Sokolovská uhelná, p.n., a.s., SUAS Technology s.r.o., ZPA-RP, a.s., ČEZ Energetické produkty, s.r.o.

Výbor odborové organizace kromě předsedy a hospodáře zahrnuje dalších 8 zástupců. Členové výboru pravidelně jedenkrát ročně absolvují školení BOZP od svazového inspektora bezpečnosti práce za účelem udržování zanlostí bezpečnosti práce na takové úrovni,
aby mohli kontrolovat dodržování zásad bezpečnosti práce zaměstnavatelem.

Hlavní činnosti odborové organizace jsou:

  • zajištění provozu knihovny a doplňování knižního fondu,

  • kulturní akce - pořádají se návštěvy divadel,

  • podpora sportovních akcí - pořádají se turnaje v malé kopané, ve volejbale, v nohejbale,

  • poskytují se příspěvky dárcům krve,

  • poskytují se příspěvky na utkání ligových soutěží sokolovských klubů

  • každoročně přispíváme dětem z blízkých dětských domovů finanční částkou na zpříjemnění svátků na konci roku.

  • podílíme se na organizaci setkání seniorů - bývalých zaměstnanců elektrárny,


  •  

Kontaktní informace základní organizace
Výbor odborové organizace elektrárny Tisová
Elektrárna Tisová, a.s., Tisová 2, 356 01 Březová

 

Telefon/fax

352 468 202 nebo 352 623 798 / 352 623 798

v rámci VPN SUAS z mobilu 888202

Email
Předseda OO ETI
Josef MRÁZ, mobil 724 687 773
Místopředseda OO ETI
Místopředseda OO ETI
Hospodář OO ETI
Předseda revizní komise OO ETI

 

Stanovy odborové organizace ETI ...............

 

 

Poslední aktualizace dne 22 Listopad, 2022 Optimalizováno pro rozlišení 1280 x 1024. Kontakt na webmastera:webmaster