ČOSE


BOZP

 

Svazovými inspektory BOZP ČOSE jsou pánové Vladimír Hladík a Petr Tomíček. Jednotlivé lokality mají pro svou činnost rozděleny následovně:


p. Vladimír Hladík -  Elektrárna Dukovany, HSP Praha, Elektrárna Tušimice 1 a 2, Elektrárna Prunéřov 1, Elektrárna Tisová, vodní elektrárny EDS, EDA, EVR, EST, ESL, EKA, EOR, EHN/EKO, ELI


p. Petr Tomíček – Elekrárna Mělník, Energotrans, Elektrárna Chvaletice, Elektrárna Poříčí, Teplárna Dvůr králové, PRE Pražská Energetika, Elektrárna Ledvice

 

Oba inspektoři spolu navzájem spolupracují a rovněž se zastupují. Jejich činnost je zaměřena na kontroly BOZP a hygieny práce, šetření pracovních úrazů, školení odborových zástupců v uvedených lokalitách z předpisů BOZP, jejich seznamování s novelizací legislativy a řešení konkrétních případů se kterými se mohou v energetice setkávat.
Pracují na žádost předsedů odborových organizací, kterou schvaluje koordinační výbor ČOSE.

 

 

Chcete si vyhledávat plné texty platných právních předpisů z oblasti BOZP?

Plné texty právních předpisů upravujících oblast BOZP jsou bezplatně k dispozici na stránkách Portálu veřejné správy na adrese http://portal.gov.cz v sekci Zákony.

  • Text hledaného platného právního předpisu na portálu najdete tak, že v sekci Zákony na stránce pro vyhledávání uvedete do položky s názvem "číslo předpisu" (číslo konkrétního předpisu ve tvaru, např.: 434/1995 Sb.) a klikněte na tlačítko "Vyhledat". Vyhledávač Vám vypíše platné znění požadovaného zákona.
  • Chcete-li získat přehled o všech platných předpisech týkající se, např. z oblasti nakládání s chemickými látkami, napište na stránce vyhledávání do položky "Název předpisu" text: o chemických látkách a klikněte na tlačítko "Vyhledat". Vyhledávač Vám vypíše seznam platných předpisů z této oblasti.

 

 

 

_________ _________